Et test billede af et eller andet.

På Københavns Universitet bliver der forsket i rødder. En ph.d.-studerende har nemlig sat sig for at undersøge ændringer i jordens klima. Og det kræver nogle helt specielle tårne.

Jordens klima ændrer sig forskelligt over tid. Det er derfor vigtigt, at planter, som vi anvender til fødevarer, kan strække sig dybere i jorden for at få vand eller tåle mere vand uden at drukne. Når vi skal forsøge at forædle vores planter, er det derfor vigtigt at kunne følge forskningen både visuelt og ved hjælp af data.

Til det formål har Stantek bygget 12 rustfrie rodtårne, som er en overjordisk model af Radimax-anlægget. Ved hjælp af disse tårne kan den ph.d.-studerende på en let måde se direkte ind til planternes rødder og afgøre, hvor dybt rødderne går, og hvordan de udvikler sig.
Hvert tårn er 1,2 meter bredt, 0,6 meter dybt og 4 meter højt, og de er delt ind i felter med glas med en skyggeplade foran.
Det er nemlig vigtigt, at rødderne ikke får lys.

Rodtårne udvikler kompetencer
Glassene og skyggepladen kan tages ud, så den ph.d.-studerende nemt kan tage prøver. Vi fandt i samarbejde med den ph.d.-studerende frem til, at rodtårnene er den løsning, der fungerer bedst på nuværende tidspunkt. Og som med al udvikling er vi blevet meget klogere på flere ting. Den viden bringer vi med til kommende projekter.

Som med alt nyt har det taget tid at få rodtårnene på plads. Vi byggede og monterede tårnene i 2 etaper, og det tog i alt ca. 9 måneder.
Og med planter i de første 6 tårne er den ph.d.-studerende allerede meget tilfreds med resultatet, så projektet er endt som en stor succes.
Vi håber, at vi med vores arbejde har bidraget til mere viden om vores planter og det skiftende klima.