Stanteks erfaring og evne til at tænke utraditionelt hjalp Københavns Universitet til et helt nyt rodforskningsanlæg.

På København Universitet i Høje Taastrup skulle de bruge et anlæg til at studere rødder og lave forsøg. Selve anlægget blev finansieret af flere forskellige forædlingsfirmaer og fonde. Men der var brug for en samarbejdspartner med interesse i at udvikle anlægget og kompetencerne i orden. Og da et af forædlingsfirmaerne, DLF Trifolium, i mange år har været kunde hos Stantek, blev vi valgt til projektet. Til projektet var der tilknyttet en ph.d.-studerende, som har bidraget med sin enorme viden på området. Jord er jo ikke bare jord, det er en videnskab i sig selv.

Anlægget fik navnet “Radimax” for at illustrere, at det er et anlæg med max dybde til rødder, der på latin hedder “Radicibus”. Og gennem mange møder fik vi afklaret, hvilke behov anlægget skulle opfylde, og hvordan vi skulle udvikle installationerne. Stanteks opgave var så at finde løsningen på, hvordan anlægget rent teknisk skulle bygges.

Godt samarbejde gav succes
Gennem hele processen havde vi et tæt forhold til de personer, der har kompetencerne inden for jord, planter og rødder. Dermed sikrede vi os at få information om de forhold, der er vigtige for anlæggets funktion.

Radimax består af 4 anlæg på 43 x 10 meter med bevægelige telte over hvert anlæg. Anlægget har nu stået sin første prøve, og alle er meget tilfredse med resultatet. Succesen skyldes blandt andet, at vi har haft et fantastisk samarbejde med vores underentreprenører. Men også den ph.d.-studerendes entusiasme i projektet har bidraget gevaldigt til det gode resultat.