elektronisk-trafiktavle-motorring-3

I marts 2017 slukkede Vejdirektoratet alle de elektroniske trafiktavler på Motorring 3. Årsagen var at de årlige puljemidler på 30 mio. kroner, der hidtil havde drevet tavlerne var løbet ud og at der ikke var fundet ny finansiering. Siden er sagen blevet omdiskuteret i adskillige medier og beslutningen har mødt stor modstand fra blandt andet FDM. Stantek deltog i nedtagning af den første trafiktavle, for at erstatte denne med faste hastighedstavler.

“Vi synes at det er positivt, at der igen kommer lys i tavlerne. Både fordi systemet allerede er etableret og for de fordele de giver trafikafviklingen”.

– Michael Askø, indehaver

Derfor kan vi nu med glæde meddele at midlerne til driften af tavlerne er genfundet og at Stantek nu har demonteret portalen som bærer ovennævnte trafiktavle, for at klargøre den for re-etablering.

Vi har løbende været i dialog med Vejdirektoratet om at finde nyttige alternativer til ITS-tavlerne. Hvilke løsninger der konkret har været tale om, kan vi ikke komme ind på, men vi har blandt andet arbejdet og lavet test på en prototype for faste hastighedstavler. Vi er meget glade og stolte over vores samarbejde med Vejdirektoratet og deres underentreprenører, men mener også, trods det spændende arbejde med alternativer, at den bedste løsning er at bibeholde de elektroniske hastighedstavler.