stantek-ny-ellebjerg-station

Tiden flyver — heldigvis er det kun vores nyhedsside som er gået i stå.

Det vil vi selvfølgelig gøre noget ved.
Når vi det seneste års tid har været fraværende på vores nyhedsside, skyldes det ikke mangel på aktivitet, men tværtimod en bugnende ordrebog og en stor udfordring med at finde de rigtige medarbejdere. Alle ressourcer været sat ind for at hjælpe vores kunder og vi har derfor manglet tid og ro til at holde siden opdateret.

Stålkonstruktioner i særklasse!
Vi udfører hvert år en lang række stålkonstruktioner, som bliver CE-mærket i henhold til den lovpligtige standard DS/EN 1090.
Standarden inddeler produktion af stål i klasser fra 1-4, hvor 1 er den laveste og 4 den højeste. Langt de fleste projekter udføres i klasse 2, som er den mest anvendte, uden særligt skærpede krav. Dette var dog ikke tilfældet da der i marts skulle etableres en kabelgennemføring i spunsvæggen ved Ny Ellebjerg Station.

Her blev stillet krav om udførelse i klasse 3 (EXC-3), hvor produktionskravene er betydeligt strængere end klasse 2 (EXC-2). For at forhindre sætninger i spunsvæggen, skulle der etableres en massiv konstruktion til afstivning. Konsollerne som skulle afstive spunsvæggen blev opsvejst i 30mm tyk stålplade, med næsten 80 meter svejsning og udgjorde til sammen en konstruktion på over et ton. En sådan sag kræver særlig grundighed gennem hele processen. Der stilles nemlig høje krav til alt fra dokumentation af stålkvaliteter til beskrivelse og kontrol af svejseprocesser.

Efter endt svejsning af konsollerne blev alle svejsninger kontrolleret af Force, ved brug af både ultralyd og magnetpulverprøvning. Et besøg som trods de fleste svejseres selvtillid og faglige kompetence, godt kan give en anelse uro i maven! Heldigvis kunne vi afslutte besøget med et klap på skulderen og en aldeles vellykket kontrol.